1. Taraflar

a) www.mamayolda.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Mimar Sinan Mah. Efekent Bulvarı No:28/D 09020 Efeler/Aydın
 adresinde mukim Manca Pet Market
(Bundan böyle "Mamayolda" olarak anılacaktır).
b) www.mamayolda.com sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")
c) www.mamayolda.com sitesine üye olmadan alışveriş yapan internet kullanıcısı (“Misafir”)
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme'nin konusu Mamayolda'nın sahip olduğu www.mamayolda.com internet sitesinin genel kullanım şartları, kurallar, üyenin faydalanma ve işlem yapma şartlarının ve yasal sorumlulukların belirlenmesidir.
Bu üyelik sözleşmesinin kurulması için, Üye'nin istenilen Üye(lik) Bilgileri'ni ve tespit edeceği şifreyi girmesi, yasal ve sözleşmesel olarak talep edilen ve gerekli onay ve/veya izinleri vererek [Üye Ol] v.b. butonuna basması gerekli ve yeterlidir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. 18 yaşından küçük kişilerin internet sitesinden alışveriş yapmaları Kanunen yasaktır. Kişiler siteye giriş yapmakla ve/veya üye olmakla 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve kabul ederler.
3.2. Üye, www.mamayolda.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Mamayolda'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle bir sorumluluğunun bulunmadığı ve uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.3. Üye/Misafir www.mamayolda.com internet sitesinden yaptığı alışverişin kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, herhangi bir ticari amaç içerisinde alışveriş yapmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye/Misafir'in www.mamayolda.com internet adresi üzerinden satın almış olduğu ürünleri ticari amaç ile başkalarına satması veya satın almış olduğu üründen ticari bir kazanç elde ettiğinin tespiti halinde Mamayolda'nın üyelik sözleşmesini feshetme hakkı vardır. Ayrıca, Mamayolda'nın söz konusu haksız kullanımdan dolayı her türlü tazminat ve sair hakları saklıdır. Üye, bu durumun Sınai Mülkiyet Kanununa aykırı bir eylem olduğunu kabul ve beyan eder.
3.4. Üye, Mamayolda tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı ve sorumluluğu bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Mamayolda'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, doğrudan Üye sorumlu olup Mamayolda'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.5. www.mamayolda.com adresi üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatları ve uygulanan satış koşulları yalnızca internet sitesi için geçerli olup, Mamayolda mağazalarında veya diğer tüm satış kanallarında geçerli değildir.
3.6. Üye tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Mamayolda veya ilgili kuruluşlarca sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. www.mamayolda.com kullanımlarında tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Mamayolda'dan bağımsız olarak Üye ile ilgili Banka ve benzeri Kart ve Ödeme Kuruluşları arasında online olarak gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Mamayolda tarafından görülmez ve kaydedilmez).
3.7. Üye, www.mamayolda.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.8. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi misafir tarafından www.mamayolda.com internet sitesi üzerinden yapılabilir. Üyenin talebi doğrultusunda Mamayolda tarafından gerekli işlem yapılır.
3.9. Mamayolda tarafından www.mamayolda.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.10. Mamayolda, üyenin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuatta dahil olmak üzere kişisel bilgilerini Kanunların izin verdiği şekil ve şartlarda yasal yükümlülük kapsamında 3. Kişiler ile paylaşabilir.
3.11. Mamayolda web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Misafir'in, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Mamayolda web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.12. Mamayolda, www.mamayolda.com sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, misafirlere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Mamayolda web sitesi'nde kayıtlı üye bilgi ve verilerini silme veya anonimleştirme hakkını saklı tutar.
3.13. Üye bilgileri Mamayolda tarafından daha iyi hizmet verebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletilmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda iş birliği yaptığı firmalarla yürürlükteki kanunların izin verdiği şekil ve şartlarda paylaşılabilmektedir. Amaç sitenin Misafirlerine sunduğu deneyimi ve www.mamayolda.com internet sitesini geliştirmektir.
3.14. Bir üyenin birden fazla hesabı olamaz. Aksi durumun tespiti halinde sahteliği tespit edilen hesapların üyeye bildirimde bulunmaksızın kapatılması/dondurulması tamamen Mamayolda takdirindedir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan üyenin bu kazanımları korunmaz ve ihlal halinin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili aykırılık üye sözleşmesinin esaslı ihlal hallerinden olacağından, Mamayolda'nın üyelikten çıkarma dahil sair yollara başvurma hakkı saklıdır.
3.15. Mamayolda, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir ve aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlar. Gerek görmesi halinde elektronik posta ile misafirlerine bildirebilir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.www.mamayolda.com'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.mamayolda.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.
3.16. Taraflar, Mamayolda'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.17  www.mamayolda.com internet sitesinde bulunan ticari markalar, ticari unvanlar, logolar, grafikler, desenler, görseller, genel görünüm, metinler, sitede kullanılan diğer tüm meteryaller, teknik veriler Mamayolda'nın mülkiyetindedir. Bu sitede sunulan tüm bu ibareler Mamayolda adına tescillidir. Bu sebeple www.mamayolda.com internet sitesi üzerinde yer alan hiçbir ibare kopyalanamaz, çoğaltılamaz, izin alınmadan kullanılamaz. Üye/Misafir'in bu haksız davranışlarından dolayı Mamayolda'nın her türlü tazminat ve sair taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
3.14. Kişisel Verilerin İşlenmesi İzni
Üye, verdiği iletişim bilgileri ve diğer kişisel bilgileri ile satın aldığı ürün-hizmet alışverişlerine, e-ticaret ve fiziki mağazalar-reyonlar ile içlerinde yer aldıkları yapıları-siteleri ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgileri; Mamayolda tarafından, gizliliklerinin korunması için lüzumlu tedbirler alınması ve işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde , gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmesi için, gerek ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile isim, soy isim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih, beğeniler, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, cihaz kodu, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri, mail adresi ve konum verileri gibi kişisel bilgilerinin otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, (yurt içinde-dışına) aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenmesi için, ilgili tüm kanuni hakları kapsamında www.mamayolda.com internet sitesinde bulunan KVKK Aydınlatma Metnini okuduğunu ve bu doğrultuda kişisel verilerinin işlenmesine açıkca izin (rıza-onay) verdiğini kabul ve beyan eder. .
3.15.Elektronik Ticari İleti Gönderimi İzni
Üyelik Bilgileri'nde istenen bilgilerini www.www.mamayolda.com' a girerek bu Sözleşmeyi onaylayan Üye; kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin kendisine özel çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, mağaza kartı, üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için Mamayolda'ya SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, (cihazında açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderimi için açıkca izin ve onay verir.
3.16. Üye www.www.mamayolda.com' a üye olarak vermiş olduğu kişisel bilgiler aracılığı ile Mamayolda ve mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından izinli pazarlama kapsamındaki indirimler, kampanyalar ve bilgilendirmelerin tarafına SMS, e-posta ve her türlü dijital iletişim araçları ile gönderilmesine muvafakat etmiş sayılır. Üye, Mamayolda'dan gönderilen maillerin alt kısmında bulunan "Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız." linkine tıklayarak veya Misafir hesabındaki Hesap Bilgisi kısmında yer alan Duyuru Kanallarındaki onay işaretini kaldırarak veya gönderilen SMS'lerin içeriğinde yer alan yönlendirme bağlantısı ile günlük ticari ileti gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz çıkabilmektedir. Üyenin bu husustaki açık bildirimine göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder).
3.17. İletişim tercihlerini değiştirerek herhangi bir iletişim kanalı-adresi için ticari elektronik iletişimi durduran veya ticari elektronik iletilerimizdeki red işlemini yapan Üye, www.mamayolda.com üyelik sayfasında iletişim istedikleri yönünde işlem yaptığında, ayrıca bir izin/onaya gerek olmaksızın ve varsa önceki red bildirimleri dikkate alınmaksızın, burada ve sair suretle verdikleri onaya istinaden ve fakat yine sitedeki üyelik sayfasından iletişim tercihini değiştirene veya herhangi bir ticari iletişim için usulunce red bildirimi yapana kadar, ilgili kanaldan ticari elektronik iletileri almaya devam eder.
3.18. Üye, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu misafir sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye iş bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeni ile Mamayolda'nın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Mamayolda, üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeni ile kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari ve/veya adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkına sahiptir.
4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Mamayolda tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Üye dilediği zaman elektronik ortamda üyeliğini sonlandırabileceği gibi Mamayolda'da hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliği sonlandırmak sureti ile sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi/üyeliğin sonlanması ile birlikte tarafların yedindeki kişisel veriler dahil her türlü veriler ve bilgiler KVKK ve sair mevzuat kapsamının gereklerine uygun olarak muhafaza edilir.
İhtilafların İhlali
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacak olup, Efeler Mahkemeleri ve Efeler İcra Daireleri yetkilidir.
6. Tebligat Adresleri
Üyenin Mamayolda'ya bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
Mamayolda tarafından, Üye'nin sadece yasal elektronik adresinden göndermiş olduğu elektronik postalar dikkate alınmaktadır.
Mamayolda tarafından üyenin bildirmiş olduğu kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Mamayolda tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra misafire ulaştığı kabul edilecektir.
Mamayolda ve Üye, bildirim ve taleplerini ayrıca şahsen veya yazılı olarak da yapabilir.
7. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı